A la nostra aula virtual, podràs preparar els exàmens per totes les titulacions nàutiques d’esbarjo al teu ritme, les 24 hores del dia. A l’aula virtual trobarás:

  • Exercicis tipus test auto-corregibles.
  • Exemples il·lustrats.
  • Presentacions amb explicacions teòrico-pràctiques detallades.
  • Canal de consultes amb els nostres professors.
  • Resultats dels teus exàmens.

Tests d’abalissament. 

Tests de Navegació. 

Tests de Nomenclatura. 

Tests de Reglament.