TÍTOLS

La nostra escola està autoritzada per la Direcció General de Pesca Marítima de la Generalitat de Catalunya per impartir els cursos teòrics i efectuar les pràctiques de seguretat, navegació i pràctiques de vela per a les següents titulacions de Nàutica Esportiva.