PRÀCTIQUES

Passar de la teoria a la pràctica és clau, per això Escola nàutica Medinyà disposa d’embarcacions en propietat per a la realització de les pràctiques de vela, seguretat i navegació, i per a la realització de cursos i sortides de vela. A més a més, comptem amb unes instal·lacions ben ubicades, a Girona, Palamós i Sant Feliu de Guíxols, amb suport digital, suport audiovisual i material per a la realització de tots els cursos.

Pràctiques de Seguretat i Navegació

Per a obtenir qualsevol títol de Nàutica d’Esbarjo s’han de fer unes Pràctiques de Seguretat i Navegació específiques. Aquestes pràctiques s’efectuen els caps de setmana. Si les circumstàncies ho permeten, també se n’organitzen entre setmana. En aquesta plana trobareu unes quantes fotos representatives del que es fà a bord, sense que siguin una mostra exhaustiva. Si voleu consultar el programa complert de cadascuna de les pràctiques.

  • Llicència de navegació – 4 hores de pràctiques bàsiques de seguretat i navegació
  • Habilitació a Vela – 16 hores de navegació a vela , aquestes pràctiques són comunes per a totes les titulacions i les habilita a vela.
  • Patró de Navegació Bàsica – 8 hores de pràctiques de seguretat i navegació.
  • Patró d’Embarcacions d’Esbarjo – 16 hores de pràctiques bàsiques de seguretat i navegació.
  • Patró d’Embarcacions d’Esbarjo, pràctiques complementàries per habilitar el títol a 24 m d’eslora i exempció per navegació entre la península i Illes Balears – 24 hores en navegació.
  • Patró de Iot – 48 hores en navegació de travessa.
  • Capità de Iot – 48 hores en navegació de travessa.

Pràctiques de Radiocomunicacions

Degut a la nova normativa en vigor desde l’1 de desembre de 2008, tots els alumnes hauran de fer unes pràctiques de ràdio amb simuladors el temari del qual és:

Patró de navegació bàsica (2 hores amb simuladors i 2 hores de teoria)
Procediment pràctic per emetre i rebre una trucada de socors en radiotelefonía i LSD en VHF. Utilització pràctica del VHF portàtils. Encara que no és obligatòria la radiobalisa, però si molt recomanable, es recomana impartir formació pràctica elemental sobre aquest equip.
Ràdio operador de curt abast 12 hores (8 amb simuladors i 4 de teoria)
Aquestes pràctiques són obligatòries i comunes pels títols de Patró d’Embarcacions d’Esbarjo, Patró de Iot i Capità de Iot.
Ràdio operador de llarg abast 16 hores (8 h amb simuladors i 8 h de teoria)
Aquestes pràctiques són voluntàries